Agromek udsættes og JH Agro bakker 100 % op

Agromek udsættes og JH Agro bakker 100 % op Det er beklageligt at messen nu udsættes, da vi har set frem til Agromek, men hensynet til medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser vejet tungest, så derfor er det med fuld opbakning fra vores side, at MCH og Agromek i fællesskab har besluttet at udskyde messen udskydes til […]

Read more

JH Agro underskriver klimaappel

VI har valgt at medunderskrive denne appel, da vi ønsker en ligelig fordeling mellem eksisterende og nye miljø- og klimateknologier i Regeringens klimahandlingsplan. Det er vores opfattelse, at der i alt for stor grad fokuseres på forskning og udvikling, hvor resultaterne først ses om flere år, og i værste fald opnår man ikke sine forhåbninger. […]

Read more

JH Agro fortsætter på grøn el

Vi er en virksomhed, som leverer produkter, som skal skabe værdi for landmanden og for miljøet og klimaet. Derfor er det også helt naturligt, at JH Agro løbende implementerer tiltag, der gør vores egen forretning mere miljø- og klimaeffektiv.Sidste år skiftede vi til 100 % grøn energi, og det er helt naturligt, at vi nu […]

Read more